รีวิวเติมไขมันหน้า Fat Transfer Review

ภาพในหน้านี้จะเป็นเคสดูดไขมันฝีมือ “คุณหมอหนึ่ง” จาก “สยามลอฟท์ คลินิก” ซึ่ง ผลลัพทธ์อาจแตกต่างไปตามโครงสร้างและความยืดหยุ่นของผิวในแต่ละบุคคล ซึ่งหากต้องการประเมินสามารถเข้ามาประเมินฟรีกับคุณหมอได้ที่คลินิกนะคะ